ul. Grobelna 6, 95-200 Pabianice
+48 42 215 55 39
sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Pabianicach

OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Cykl czteroletni, specjalności: flet, obój, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, puzon, perkusja, altówka, kontrabas, gitara, akordeon, organy i saksofon (nowość)
Wiek kandydata: 8 – 16 lat

Cykl sześcioletni, specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, perkusja, kontrabas i saksofon (nowość)
Wiek kandydata: 7 – 10 lat

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

Wydział instrumentalny, specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, gitara, akordeon, organy
Wiek kandydata: 10 – 23 lata

Wiek kandydata rozumujemy następująco: w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Kwestionariusz kandydata
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej (można dołączyć w terminie późniejszym)

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 1 LUTEGO – 31 MAJA 2021 r.

ZGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ PRZYJMUJE SEKRETARIAT SZKOŁY NA ADRES E-MAIL: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl


WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA:  

1. W związku z obecnie obowiązującymi ograniczeniami egzamin wstępny do PSM II stopnia obejmuje jedynie egzamin praktyczny z przygotowanych  przez kandydata utworów muzycznych.

2. W związku z obecnie obowiązującymi ograniczeniami obowiązkowe zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej można dołączyć do wniosku w terminie późniejszym, kiedy będzie możliwe do uzyskania.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów


PRZYKŁADOWY PRZEBIEG BADAŃ UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

Skip to content